Bushkenheim Thialfi

Bushkenheim Thialfi
Oscar at the end of Jan 2005

Bushkenheim Thialfi Bushkenheim Thialfi

Bushkenheim Thialfi
Nearly eleven weeks old

Bushkenheim Thialfi
Oscar at the end of Jan 2005

Bushkenheim Thialfi
Sixth Week
 

Bushkenheim Thialfi
Seventh Week

Bushkenheim Thialfi
Fourth Week
Bushkenheim Thialfi
Fifth Week
Bushkenheim Thialfi
Second Week
Bushkenheim Thialfi
Third Week
Bushkenheim Thialfi
First Week

Owned and loved by Mr & Mrs Burford-Taylor

Sire - Bracken Forest Star
Dam - S*Skattkammaröns Neptie

NFO a 09 23 NFC 67 31at
Blue Mackerel Tabby & White Male

Copyright © 2002 - 2008 Bushkenheim. All rights reserved.